Zmiany w projekcie

Oferujemy Państwu możliwość zamówienia usługi wykonania Zmian w Projekcie bez konieczności wykonania Adaptacji Projektu przez naszą pracownię.

Wprowadzanie niewielkich zmian i modyfikacji w projektach gotowych jest zawsze podyktowane potrzebą dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Wszelkie zmiany i modyfikacje w projekcie wprowadzane są przez architekta adaptującego, posiadającego uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należącego do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

Zmiany mogą dotyczyć funkcjonalności, wyglądu, zastosowanej technologii wykonania lub specjalistycznych rozwiązań. Najczęściej wprowadzane zmiany to: zmiana wysokości ścianki kolankowej, zmiana kąta nachylenia dachu, zmiana sposobu ogrzewania, czy też zmiana technologii wykonania stropu. W zależności od indywidualnych wymagań i możliwości działki możliwe jest poszerzenie lub zwężenie części budynku lub zmiana wielkości i rozmieszczenie okien.

Wprowadzone zmiany w projekcie typowym muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu z pewnością okaże się przydatne przy wprowadzaniu zmian, czyniąc projekt dokładnie dopasowanym do Państwa indywidualnych potrzeb.

Aby otrzymać wycenę Zmian w Projekcie bez Adaptacji Projektu wystarczy wypełnić oraz przesłać do nas Formularz bezpłatnej wyceny Zmian w Projekcie znajdujący się poniżej:

Formularz wyceny Zmian w Projekcie

Przykładowa lista zmian możliwych do wprowadzenia w projektach gotowych:

  • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie)
  • zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych (zamiana stropu wylewanego na mokro na gęstożebrowy Teriva)
  • zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny)
  • drobnych zmian elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych)
  • modyfikacji instalacji wewnętrznych (zmiana usytuowania komina, zmiana rozprowadzenia instalacji)
  • sposobu ogrzewania budynku
  • zmiana funkcji pomieszczeń
  • zmiana gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych