Urzędowe ABC, czyli co zrobić aby móc rozpoczać budowę domu?

Przed przystąpieniem do budowy domu konieczne jest dokonanie Zgloszenia Adaptowanego Projektu domu we własciwym dla lokalizacji działki Urzędzie. Wraz z usługą Adaptacji Projektu i/ lub wprowadzenia Zmian w Projekcie oferujemy Państwu doradztwo w pełnym zakresie dotyczące przeprowadzenia powyższej procedury Zgłoszenia. Jesteśmy do tego w pełni przygotowani a nasza długoletnia praktyka z pewnością ułatwi Państwu osiągnąć upragniony cel jakim jest rozpoczęcie budowy wymarzonego domu.

Co trzeba zrobić aby móc rozpoczać Budowę domu?

Krok 1 – Zakup Działki budowlanej

Kupując działkę należy pamiętać, że jej kształt i wielkość ma zasadniczy wpływ na wygląd i rozmiar domu jaki będzie można na niej wybudować.

Krok 2 – Uzyskanie Warunków Zabudowy

W przypadku gdy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego projekt należy dostosować do określonych w nim warunków. Jeśli nie posiada miejscowego planu wówczas koniecznym staje się złożenie wniosku do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy.

Krok 3 – Zakup Projektu Domu

Przy wyborze projektu domu należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy.

Krok 4– Uzyskanie Mapy do Celów Projektowych

W celu wykonania projektu zagospodarowania terenu niezbędna będzie mapa do celów projektowych. Polecany przez nas geodeta wykona dla Państwa mapę do celów projektowych w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Krok 5 – Wykonanie Badań geotechnicznych gruntu

Badania te powinno się wykonać by budynek został bezpiecznie posadowiony na gruncie. Polecany przez nas geolog wykona dla Państwa badania gruntu w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Krok 6 – Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Zarządcą Drogi sposób skomunikowania działki z drogą publiczną i uzyskać warunki na lokalizację zjazdu. Zamawiając Adaptacje Projektu w naszej pracowni oferujemy Państwu przygotowanie dokumentów do uzgodnienia w cenie adaptacji!

Krok 7 – Wyłączenie z produkcji rolniczej.

W przypadku gdy przedmiotową działkę stanowią grunty klasy RI, RII lub RIII należy uzyskać decyzję dotyczącą wyłączenia części działki z produkcji rolniczej tzw. „odrolnienie”. Na Państwa życzenie przygotowujemy stosowne opracowanie do wykonania „odrolnienia”.

Krok 8 – Wykonanie Zmian w Projekcie (opcjonalnie)

Po analizie projektu typowego, na życzenie inwestora i po konsultacji z nim nanosimy możliwe do wprowadzenia Zmiany w Projekcie. Aby otrzymać bezpłatną wycenę Zmian w Państwa Projekcie prosimy o wypełnienie formularza znajdujący się tutaj.

Krok 9 – Adaptacja Projektu

Adaptacja Projektu jest konieczna do Zgłoszenia projektu w Urzędzie w celu rozpoczęcia budowy domu. Polega ona na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu działki i adaptacji budynku do warunków geotechnicznych i klimatycznych, w sposób odpowiadający wymogom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy. Aby otrzymać bezpłatną wycenę Adaptacji Państwa Projektu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Krok 10- Zgłoszenie Adaptowanego Projektu do Urzędu